طرح ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خواف آغاز شد

خبرگزاری ایسنا

رئیس بنیاد مسکن خواف در این مراسم گفت: طرح ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن فاز اول از مجموع ۹ فاز با جمع ۱۸۱۲ واحد در شهر خواف است.

حسین عرب زوزنی افزود: از مجموع ۱۱۰ هزار نفر ثبت نامی متقاضیان نهضت ملی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان خراسان رضوی، ۱۴۴۷۰ نفر در شهرستان خواف ثبت نام کردند که حدود ۱۳ درصد کل ثبت نامی استان را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: تقاضای تعداد ۶۳۷ نفر در شهرستان در قالب اقدام ملی و نهضت ملی تعیین تکلیف شده‌اند که ۳۹ درصد کل متقاضیان تعیین تکلیف شده خراسان رضوی شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت خراسان رضوی، متقاضیان تعیین تکلیف شده مسکن در خواف هستند.

عرب زوزنی خواستار تسریع و تسهیل الحاق به محدوده زمین در شهرهای تابعه شهرستان به خصوص شهر خواف با توجه به خیل عظیم ثبت نام کنندگان در شهر خواف شد و افزود: در شهر خواف  بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر برای مسکن ثبت نام کردند.

وی برای سایت ۳۲ هکتاری تخصیص یافته به طرح اقدام ملی و نهضت ملی خواهان تامین خدمات زیربنایی و روبنایی به ویژه توسعه شبکه آب و برق و ساخت مدرسه  شد.

رئیس بنیاد مسکن خواف گفت: سایت ۳۲ هکتاری برای دسترسی به مسیرهای تردد به اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای احداث دو دهانه پل نیاز دارد.

عرب زوزنی به عدم امکان ثبت نام متقاضیان مسکن برای شهر جدید سده خواف اشاره کرد و درخواست امکان ثبت نام متقاضیان شهر جدیدالاحداث شهر سده در سامانه نهضت ملی را مطرح کرد.

طرح ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خواف آغاز شد