۱۵۰۰ کارگر لرستان در مشاغل سخت و زیان آور بازنشست شدند

خبرگزاری ایسنا

علی جهانی، با بیان اینکه دو کمیته بدوی و تجدید نظر به درخواست‌ها و پرونده‌های کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور رسیدگی می‌کنند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۱۱ درخواست در کمیته بدوی و ۵۳۰ درخواست در کمیته تجدید نظر در قالب ۹۳ جلسه رسیدگی شد.

 سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، با اشاره به اقدامات کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استان در سال گذشته، عنوان کرد: پس از رسیدگی درخواست‌های مذکور در این دو کمیته در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵۶۵ درخواست در کمیته بدوی و ۱۵۳ درخواست در کمیته تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته و برای مراحل بعد به سازمان تأمین اجتماعی استان ارسال شدند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان موظف به ایمن‌سازی محیط کار و رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط هستند، تصریح کرد: طبق قانون بازنشستگی پیش‌از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران بیمه شده اینگونه مشاغل که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آن‌ها وارد شود، می‌توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

جهانی بیان کرد: همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می‌توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آن‌ها در کمیته‌های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گیرد.

۱۵۰۰ کارگر لرستان در مشاغل سخت و زیان آور بازنشست شدند