مسدود شدن ۵۵ حلقه چاه غیرمجاز در کاشان

خبرگزاری ایسنا

محمد شریف زارعی، امروز(یکشنبه-۲۲ اسفند) در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان، اظهار کرد: نزدیک به دو دهه است که کشور ما در شرایط بحران کم‌آبی قرار گرفته و امروز با بحران آب و خشکسالی مواجه هستیم و همین امر موجب کاهش بسیار زیاد منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است.

وی افزود: یکی از راهکارهای برون رفت از بحران آب، مدیریت منابع آبی است، زیرا کاشان یکی از مناطق کم بارش است و در صورت عدم مدیریت صحیح آب و اصلاح الگوی کشت، شاهد کوچ مردم و پراکنده شدن جمعیت خواهیم بود.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان گفت: در شهرستان کاشان حدود ۸۸۳ حلقه چاه آب وجود دارد که از این تعداد ۴۲۶ حلقه چاه برای کشاورزی، ۱۲۵ حلقه چاه در حوزه صنعت، ۱۲۷ حلقه چاه آب برای آشامیدن و بهداشت مورد استفاده قرار گرفته و ۲۰۵ حلقه چاه نیز در حوزه خدمات و سایر صنوف استفاده می‌شود.

وی درباره لزوم نصب کنتورهای هوشمند تصریح کرد: سال جاری حدود ۴۲۴ هزار مترمکعب حجم آب ذخیره شده و ۱۴ عدد کنتور هوشمند نیز نصب شده است و برای همه چاه‌های آب باید کنتورهای هوشمند نصب شود تا براساس قوانین و مقررات موجود برداشت آب توسط اشخاص صورت بگیرد.

شریف زارعی افزود: در حوزه کشاورزی هدر رفت آب بسیاری وجود دارد که در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تغییر الگوی کشت است که ضرورت دارد در شهرستان کاشان نیز اقداماتی اجرا شده و با جلوگیری از کشت گیاهان آب‌بر، به سمت مدیریت بهتر منابع آبی حرکت کنیم.

https://dailies.ir/13/03/2022/%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%db%b5%db%b5-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86/