یادگارهای آشوریان در کرمانشاه ثبت ملی شد

خبرگزاری ایسنا

کیومرث اعظمی در گفت و گو با ایسنا، بااشاره به تشکیل نشست شورای ثبت ملی آثار کشور، اظهارکرد: در این نشست، سه پرونده آثار تاریخی از کرمانشاه مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت که با موافقت اعضای شورا به ثبت ملی رسیدند.

وی ادامه داد: این سه اثر سنگی، طی سالهای اخیر در محوطه باستانی قباق تپه واقع در کوزران کشف شده که دارای اهمیت و ارزش فراوانی هستند.

معاون میراث فرهنگی استان در تشریح اهمیت کشف این سه اثر تاریخی، گفت: دو سنگ یادمان سارگون دوم و پاشنه سنگی مربوط به دوره آشوری، تنها آثار به کشف شده از این دوران در ایران هستند که در بافت و محوطه تاریخی به دست آمده اند.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این، دو اثر دیگر کشف شده از دوران آشوری از طریق مردم تحویل داده شده بود و محل اثر مشخص نبود.

اعظمی یادآورشد: در واقع تا قبل از کشف این سه قطعه، تمامی اطلاعات حضور آشوریان در ایران بر اساس اسناد تاریخی آشوری بین النهرین بوده که کشف این اشیا در محل اصلی خود موجب اثبات حضور آشوریان در ایران شده است.

به گفته این مسئول، طی سالجاری پنج اثر منقول شامل این سه اثر تاریخی به همراه قاپی شاه نجف و پرونده 12 تابلو نقاشی پشت شیشه مجموعه حاج اکبرپور از کرمانشاه به ثبت ملی رسیده است.

https://dailies.ir/13/03/2022/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c/