تدوین سند اقتصاد دانش بنیان، تحولی در جهت تحقق شعار سال

خبرگزاری ایسنا

دکتر محمد رضا حسین نژاد در نشست هم اندیشی تبیین شعار سال ۱۴۰۱ در حوزه توسعه نوآوری و فناوری با حضور شرکت های دانش بنیان استان اظهار کرد: با ارائه تسهیلات ویژه از منابع ملی به شرکت های دانش بنیان می توان در مسیر توسعه این شرکت ها کمک کرد.

وی گفت: حل تمامی این مشکلات همت و جدیت دستگاه های اجرایی متولی استان را می طلبد.

وی افزود: ضروری است نیازهای شرکت های دانش بنیان احصا شده و در قالب کتابچه و نقشه راه در اختیار تمام دستگاه های اجرایی استان جهت حمایت ۱۰۰ درصدی قرار گیرد .

حسین نژاد با اشاره به اینکه باید به تولیدات و کالاهای شرکت های دانش بنیان بها داده شود، گفت: دستگاه های اجرایی مکلف به خرید محصولات این شرکت ها هستند تا بدین طریق در مسیر توسعه این شرکت ها گام برداریم.

وی تصریح کرد: از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استان در جهت افزایش تولیدات، تجاری سازی، برند سازی و تولید انبوه استفاده خواهیم کرد.

حسین نژاد با بیان اینکه دغدغه شرکت های دانش نباید مسائل مادی و مالی باشد، گفت: تمرکز اصلی شرکت های دانش بنیان باید بر اساس محورهای مورد نیاز کشور باشد.

تدوین سند اقتصاد دانش بنیان، تحولی در جهت تحقق شعار سال