ثبت ۶۴ مورد بستری و یک فوت ناشی از کرونا در فارس

خبرگزاری ایسنا

برپایه گزارش علوم پزشکی شیراز در مورد وضعیت شیوع کرونا در فارس، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۰۸ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه های استان تهیه شده که با بررسی نمونه های انجام شده، ۶۲۷ هزار و ۱۱۲ بیمار مثبت شناسایی شده است.

این گزارش حاکیست با بستری ۶۴ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۰۷ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۲۷ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

براساس آخرین گزارش وضعیت شیوع کرونا در فارس، متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی کووید۱۹ در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۳۲ نفر رسید.  

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۱۸ هزار و ۲۶۲ هم استانی مبتلا به کووید۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دُز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دُز، به هشت میلیون و ۵۳ هزار و ۷۲۹ دُز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۱۱ هزار و ۸۱۶ دُز نوبت اول، سه میلیون و ۱۱۳ هزار و ۷۵۵ دُز نوبت دوم و یک میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۵۸ دُز نوبت سوم واکسن بوده است.

https://dailies.ir/27/04/2022/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%db%b6%db%b4-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d9%81%d9%88%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/