احداث ۲۳۰ سازه‌ آبخیزداری در صورت تحقق اعتبارات

خبرگزاری ایسنا

علیرضا نصرآبادی، امروز سه شنبه ۹ فروردین به رسانه‌های گروهی گفت: احداث این سازه‌ها با اعتبار ۱۶۴ میلیارد تومان از محل اعتبارت ملی و استانی و اقدام ملی محدودیت زدایی اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اعتبارهای بخش آبخیزداری از محل اقدام ملی محرومیت زدایی کشور پایدار شده است گفت: اصلاحیه‌هایی در لایحه بودجه اتفاق افتاد که در ردیف‌ها و بخش‌های مشخص و ثابتی برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعتباراتی تصویب شده است که بر اساس آن اعتبارات خاصی به شکل پایدار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری محقق خواهد شد.

وی گفت: متقاضیان و تولید کنندگان می‌توانند از مسیرهای تخصصی مربوطه نسبت به ارائه‌ی طرح‌های خود اقدام. یا از ظرفیت‌های ویژه‌ی سرمایه گذاری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در بخش محصولات فرعی مرتعی، ظرفیت‌های گردشگری طبیعی، احاله مدیریت مناطق تحت پوشش اقدام و استفاده کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به رشد بی سابقه اعتبار طرح‌های تملک دارای سرمایه‌ای در سال‌های اخیر بویژه از ردیف‌های ملی در حوزه آبخیزداری و مقابله با بیابانزایی نیاز به تقویت سهم اعتبار هزینه‌ای استانی و ایجاد تناسب منطقی در این بخش را از متولیان حوزه برنامه ریزی و بودجه استان درخواست کرد.

 

احداث ۲۳۰ سازه‌ آبخیزداری در صورت تحقق اعتبارات