حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشترین میزان بارش را دارد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وضعیت بارش‌های کشور در پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش‌ها در این فصل بیانگر آن است که پاییز سال جاری آن‌چنان‌که پیش‌تر سازمان هواشناسی اعلام کرده بود یکی از خشک‌ترین فصل‌های نیم قرن اخیر بود، اما وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر شده است و بارش‌های به نسبت خوبی در کشور شاهد بودیم.

چندی پیش هم «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بارش‌ها گفت: میزان بارش‌ها در برخی از نقاط زیاد بوده است.

وی ادامه‌داد: میزان زیاد بارش به‌طور عمده در نقاط جنوبی کشور و در استان‌های کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بخشی از بوشهر و جنوب فارس بوده است.

وزیر نیرو گفت: اما در بخشی از حوضه‌ها هم بارش کمتر از نرمال بوده و در اسفند ماه پیش‌بینی بارش‌ها در حد نرمال است.

تازه ترین گزارش موسسه تحقیقات آب از وضعیت بارش ها بیانگر آن است که بـرای هفته جاری، وقوع بارش ها برای مناطق محدوده رشته کوه های زاگرس، غـرب، منـاطق شـمالی (بـه خصوص شمال غرب کشور) پیش بینی می‌شود.

همچنین با توجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته دوم، وقوع بارش ها در مناطق شمالی (به خصوص سواحل دریای خـزر و شـمال شـرق)، مناطق محدوده رشته کوه های زاگرس و در برخی از مناطق مرکزی کشور مورد انتظار است.

وضعیت بارش حوضه های ۶ گانه آبریز در هفته منتهی به ۲۰ اسفندماه

میزان بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۰ اسفندماه با بیشینه ۱۰۷ میلیمتر و متوسط بارش ۱۲ میلیمتر است.

بیشترین میزان بارش این هفته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه ۱۴۲ میلمتری رخ خواهد داد که متوسط محدوده آن نیز ۱۲ میلیمتر خواهد بود.

وضعیت بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز فلات مرکزی با بیشینه ۸۴ میلیمتری و متوسط بارش ۴ میلیمتری است و نیز در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بیشینه بارش به ۱۱۸ میلیمتر و متوسط محدوده ۴ میلیمتری است.

در عین حال دو حوضه آبریز قروه قوم و مرزی شرق در این هفته کمترین میزان بارش را دریافت خواهند کرد.

میزان بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز قره قوم با بیشینه ۳۳ میلیمتری و متوسط محدوده ۵ میلیمتری است و نیز در حوضه آبریز مرزی شرق بیشینه بارش ۱۰ میلیمتر با متوسط محدوده ۲ میلیمتری است.

 هیچ کدام از حوضه های آبریز درجه دو و سه کشور در این هفته بدون بارش نیستند.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۱۴۲ میلیمتر بارش بیشترین میزان بارش را دارد

میزان بارش‌های پیش بینی شده برای حوضه‌های آبریز

در هفته منتهی به بیست و هفتم اسفندماه وضعیت حوضه های اصلی و درجه دو و سه کشور با این هفته متفاوت خواهد بود به گونه ای که حوضه آبریز اصلی قره قوم در هفته منتهی به ۲۷ اسفند ماه بالاترین میزان بارش را شاهد خواهد بود و در عین حال سه حوضه آبریز درجه دو هیچ میزان بارش نخواهند داشت.

براین اساس بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز اصلی دریای خزر در هفته منتهی به ۲۷ اسفند با بیشینه ۷۲ میلیمتری و متوسط محدوده ۱۲ میلیمتری خواهد بود.

میزان بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به ۲۷ اسفندماه با بیشینه ۷۵ میلیمتری و متوسط محدوده ۵ میلیمتری است.

وضعیت بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز فلات مرکزی با بیشینه ۸۱ میلیمتر و متوسط ۲ میلیمتری و حوضه آبریزمرزی خلیج فارس و دریای عمان با بیشینه ۶۹ میلیمتر و متوسط ۲ میلیمتری خواهد بود.

حوضه آبریز قره قوم در هفته منتهی به ۲۷ اسفندماه بالاترین میزان بارش را با بیشینه ۹۰ میلیمتری و متوسط محدوده ۱۵ میلیمتر در بین حوضه های ۶ گانه اصلی را خواهد داشت.

حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۳۲ میلیمتری و متوسط محدوده ۲ میلیمتر پایین ترین میزان بارش را خواهد داشت.

در میان حوضه های آبریز درجه دو هم حوضه آبریز هامون، مشکیل، بندرعباس، سدیج و رودخانه های بلوچستان بدون بارش خواهند بود.

https://dailies.ir/07/03/2022/%d8%ad%d9%88%d8%b6%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-2/