افزایش دستمزد کارگران عامل اصلی تورم نیست/ نقدینگی، بانک‌ها و سوداگری‌ها عوامل رشد قیمت‌ها هستند

خبرگزاری ایرنا :

«حجت الله عبدالملکی» روز شنبه در حاشیه آیین اختتامیه نمایشگاه شش ماه دستاورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت مردمی سیزدهم همه موراد تورم‌زا کنترل می‌شود، به گونه‌ای که با کنترل خلق پول و نرخ ارز، انتظار تورم در سال‌های آینده نخواهیم داشت.

وی افزود: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش تورم نشده و از لحاظ تورم اگر بازارهای پولی و سوداگری مدیریت شود، تورمی ایجاد نخواهد شد.

قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت

وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش دستمزد و درآمدها منجر به رونق تولید می‌شود، گفت: امسال با این تعیین دستمزد ۹ درصد قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرد، غیر از اینکه رفاه برای کارگران ایجاد می‌شود، باعث تقویت کسب و کار در تولید نیز خواهد شد.

عبدالملکی ادامه داد: کارگران درآمد را هزینه می‌کنند و باعث تقاضی موثر در جامعه و در نهایت منجر به تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال با توافق بین دو جامعه کارگری و کارفرمایی، تصمیم بسیار خوبی گرفته شد، گفت: این تعیین دستمزد هم برای رفاه کارگران و جامعه کار و تولید بسیار خوب بوده و هم برای کارگر و کارفرما موثر است.

وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال چند گروه علمی و مشورتی همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بهترین تعیین دستمزد جلسه های مختلف برگزار کردند، گفت: بر خلاف سال های گذشته که دولت به صورت دستوری وارد می‌شد، در این دولت هماهنگی بین دو ضلع کارگری و کارفرمایی ایجاد شد.

وی اضافه کرد: در جلسه‌ها، نماینده کارگران و کارفرمایان مباحث کارشناسی را مطرح می‌کردند و  نمایندگانی از مرکز آمار، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها وجود داشتند تا دستمزد بر اساس قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.

 عبدالملکی با بیان اینکه بازرسی‌ها از واحدهای کار به صورت مستمر صورت می‌گیرد، تا تعدیل نیرو صورت نگیرد، تاکید کرد: امسال تصمیمی که گرفته شد، زودتر از همیشه به جمع بندی رسیدیم و همه اعضا صورتجلسه آن امضا کردند و ما هم به عنوان نماینده دولت آن را امضا کردیم.

افزایش دستمزد کارگران عامل اصلی تورم نیست/ نقدینگی، بانک‌ها و سوداگری‌ها عوامل رشد قیمت‌ها هستند