جزئیات فراز و نشیب مصرف گاز خانگی با تغییرات دما در زمستان 1400

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، زمستان سال 1400 درحالی آخرین دقیقه‌های خود را سپری می‌کند که یکی از نقاط تمایز سال جاری با سال 99، عبور از فصل سرما بدون قطعی گاز و خاموشی برق بود.

طبق گزارش شرکت ملی گاز ایران، مجموع مصرف گاز بخش خانگی در 5 ماه سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به میزان 2272 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. به بیان دیگر در فصل سرد امسال، روزانه بیش از 16 میلیون متر مکعب گاز بیشتری در بخش خانگی به مصرف رسیده است.

تصویر 1، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و اختلاف دمای سال‌های 1399 و 1400 را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است، در آبان ماه امسال دمای هوا نسبت به سال 1399، روزانه به میزان 2.3 درجه سانتی‌گراد سردتر بوده است، در نتیجه مصرف گاز بخش خانگی در این ماه به صورت تجمعی (30 روز) 2033 میلیون متر مکعب بیشتر از سال گذشته بوده است.

تغییرات دمای ماه‌ها در دو سال 1399 و 1400 و تاثیر آن بر مصرف گاز خانگی در تصویر زیر به صورت مشابه قابل تحلیل است.

تصویر 1- مقایسه مصرف گاز در بخش خانگی و اختلاف دمای سال‌های 1399 و 1400

طبق آمار، در فصل سرد 1400، مصرف گاز در بخش خانگی 4 درصد افزایش، در بخش نیروگاه‌ها 5 درصد افزایش و در بخش صنایع عمده (پتروشیمی، فولاد و سیمان) 2 درصد کاهش داشته است.

البته در طول سال 1400 گازرسانی در تمامی بخش‌ها مثبت بوده و در بخش‌های خانگی، نیروگاه‌ها، صنایع عمده و صادرات به ترتیب با رشد 1، 8، 5 و 1 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.


جزئیات فراز و نشیب مصرف گاز خانگی با تغییرات دما در زمستان 1400