هوشمندسازی و کنترل مصرف مشترکان مهمترین برنامه برای عبور از پیک تابستان

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، آرش کردی در نخستین نشست هماهنگی گذر از پیک ۱۴۰۱ افزود: باید به سمت و سویی پیش برویم که این برنامه‌ها را در استان‌ها با توجه به شرایط و ویژگی‌های آنها و در بخش‌هایی که در پیک مؤثر هستند، بررسی و اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) افزود: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده صنعت برق در سال جدید آرایش ویژه ای برای گذر از پیک بار سال ۱۴۰۱ خواهد داشت و باید اقدام‌های در این جهت انجام گیرد که محدودیت‌های کمتری نسبت به سال گذشته شاهد باشیم.

کردی ادامه داد: برای گذر از پیک سال ۱۴۰۱ باید اقدام هایی که به عنوان مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا در نظر گرفته ایم مرور کنیم و برنامه ریزی های لازم را برای این مهم داشته باشیم چراکه در سال‌های گذشته برنامه های مدیریت مصرف متناسب با وضعیتی بود که تولید در حد مطلوب یا برابر با مصرف بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط در برنامه‌های مدیریت مصرف نگاه، نگاهی عاقلانه و آگاهانه بود که بحث های اقتصادی و زیست محیطی و مصرف درست مد نظر باشد تا سرمایه های ملی انرژی بیهوده هدر نشود و از زمانی که ناترازی ایجاد شد این نگاه و انتخاب آگاهانه و هوشمندانه به یک ضرورت تبدیل شد.

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگ سازی، مشوق، طرح‌های ذخیره عملیاتی و… تصریح کرد: با توجه به ناترازی ایجاد شده ببین تولید و مصرف و بحث انرژی اکتفا به این برنامه ها پاسخگو نخواهد بود و ما را به مقصد نخواهد رساند بنابراین باید اقدامات ویژه تری را به ثمر برسانیم.

کردی افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین کار ما برای مدیریت مصرف راه اندازی سیستم‌های هوشمند است که با نصب کنتورهای هوشمند و اندازه گیری مبادی به صورت آنلاین بتوانیم مصرف مشترکین را کنترل کنیم تا بتوانیم ظرفیت تولید را به سمت افزایش پیش برده و مدیریت مصرف کنیم.

وی با بیان اینکه تمرکز ما در سال جاری برای گذر از پیک سال ۱۴۰۱ بر بحث اندازه گیری و هوشمندسازی میزان مصرف مشترکین و قابلیت کنترل پذیری آن متمرکز است، افزود: باید به سمت و سویی پیش برویم که این برنامه ها را در استان‌ها با توجه به شرایط و ویژگی های آنها و در بخش هایی که در پیک مؤثر هستند، بررسی و اجرایی کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد: استان‌ها باید از ابتدای اردیبهشت ماه امسال برنامه‌های مدیریت مصرف خود را که منجر به ذخیره سازی انرژی می شود، آغاز کنند تا بتوانیم محدودیت‌ها را در پیک امسال کنترل کنیم چراکه بحث پیک به تنهایی مطرح نیست و بحث انرژی است که در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد.

مدیریت ۲۰ هزار مگاوات برای عبور از پیک بار سال ۱۴۰۱

محمد اله داد معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز در ادامه با اشاره به ناترازی موجود بین تولید و مصرف گفت: میزان نیاز مصرف ما حدود ۷۰ هزار مگاوات است که جبران ناترازی آن نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه است.

وی افزود: هر سند همکاری و تفاهمنامه با مشترکین صنعتی و کشاورزی الزاما باید اجرا شود که با توجه به توسعه کنترل پذیری هوشمند مشترکین دیماندی در صورت عدم رعایت منجر به قطع خدمات خواهد شد.

اله داد با بیان اینکه یکی از دلایل کنتورهای هوشمند در حوزه دیماندی برای تضمین همکاری و کنترل آنها از مرکز است، گفت: برنامه ریزی انجام شده برای پیک امسال مدیریت حداقل ۲۰ هزار مگاوات است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در ادامه بر برگزاری جلسات هماهنگی با استانداران و مجمع نمایندگان و ضرورت تأمین منابع در این زمینه به پرداخت به موقع صورتحساب ها توسط مشترکین تأکید کرد.

نصب کنتور فهام برای ۹۵ درصد مشترکین دیماندی استان همدان

علی سهرابی بیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در ادامه با اشاره به وجود ۷۸۰ هزار مشترک برق، ۱۹ هزار کیلومتر شبکه توزیع و ۱۷ هزار و ۸۱۵ دستگاه ترانسفورماتور در همدان اظهار داشت: عمده مشترکین ما از نظر تعداد شامل ۸۰ درصد در بخش خانگی، ۴.۵ درصد در بخش عمومی، ۱.۷ درصد در بخش کشاورزی و ۰.۸۱ درصد در بخش صنعتی و ۱۲.۶ درصد در سایر مصارف است.

علی سهرابی بیدار افزود: بیشترین مصرف انرژی ما در استان با ۳۷ درصد مصرف در بخش کشاورزی و بعد از آن با ۳۲ درصد مصرف در بخش خانگی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند عنوان کرد: در حال حاضر برای ۹۵ درصد مشترکین دیماندی کنتور فهام نصب شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامه توسعه کنترل پذیری بار گفت: اقدامات مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه با جدیت در استان همدان اجرایی می شود.

سهرابی بیدار با بیان اینکه ۴۹ درصد از شبکه توزیع برق استان همدان کابل خودنگهدار است

هوشمندسازی و کنترل مصرف مشترکان مهمترین برنامه برای عبور از پیک تابستان