هشدار مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در خصوص “سرایت” جنگ اوکراین

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، هربرت مک مستر که در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مشاور امنیت ملی بود، در مصاحبه با برنامه “سی.بی.اس مورنینگ” گفت: جنگ هایی از این دست تنها در داخل مرزها و سرحدات کشورها باقی نمی مانند. خونریزی آن سرازیر می شود. ما نباید تصور کنیم این فاجعه ای که شاهدش هستیم در داخل اوکراین یا حتی واقعاً در منطقه نیابتی یا اروپا محدود بماند.

مک مستر تاکید کرد، آمریکا باید در حال حاضر هر کاری که خطر رویارویی مستقیم با روسیه را نداشته باشد، انجام دهد.

او بیان کرد: چطور است که ما بخش هیدروکربن را تحریم نکرده‌ایم؟ ۵۹ درصد صادرات روسیه از نفت و گاز است. و البته، ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم، زیرا کسانی در اروپا هستند که از مختل شدن اقتصاد می‌ترسند. خوب، منظور من این است که اگر در حال حاضر هر کاری که از دستمان بر آید انجام ندهیم، اختلالهای خیلی فراتر از منابع انرژی ایجاد می‌شود.

مک مستر که یک ژنرال است، اضافه کرد، ارسال کمک ها و تدارکات به اوکراین در روزهای آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت.

او تاکید کرد: فکر می کنم هفته آینده واقعاً حیاتی خواهد بود. این زمانی است که اوکراینی ها ممکن است با کمبود منابع اولیه روبه رو شوند. می دانید چیزهایی مثل داروها و مواد غذایی. ما همچنین باید از آنها در زمینه توانمندی های دفاعی بیشتر و بیشتر حمایت کنیم تا بتوانند اقدامات دفاعی خود را علیه روس ها حفظ کنند.

مک مستر گفت تغییر در روسیه “لازم” است، اما این به عهده مردم روسیه است که “تغییری را رقم بزنند.”

او گفت: “تغییر در ماهیت آن دولت (روسیه) چیزی است که ما به آن نیاز داریم. اینکه چگونه این اتفاق بیفتد به مردم روسیه بستگی دارد. اما من امیدوارم که مردم روسیه به این نتیجه برسند که با وجود پوتین آینده بسیار تاریک است. او کسی است که واقعا مردم خودش را قربانی کرده است.”

هشدار مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در خصوص “سرایت” جنگ اوکراین