استعفای ۲ وزیر دولت وحدت لیبی و تعهد به واگذاری قدرت به دولت جدید

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در بیانیه وزرای دولت وحدت ملی لیبی به ریاست عبدالحمید الدبیبه آمده است که عبدالفتاح الخوجه، وزیر خدمات مدنی و اجدید معتوق، وزیر مشاور در امور مهاجرت از احترام به مصوبه پارلمان درباره مکلف نمودن فتحی پاشاغا به ریاست دولت و تصمیم برای دادن رای اعتماد به دولت جدید خبر دادند.

این دو وزیر بر تعهد و سوگند در مقابل پارلمان مبنی بر پایبندی به اعلامیه قانون اساسی و تمامیت ارضی لیبی و نیز آمادگی برای واگذاری قدرت در ارتباط با وزارت خدمات مدنی و وظایف وزیر مشاور در امور مهاجرت تاکید کردند.

این دو وزیر در جریان سخنرانی خود گفتند: ما به مردم لیبی تعهد می‌دهیم که در بازگرداندن دو دستگی سیاسی در کشور عزیزمان مشارکت نخواهیم کرد.

دولت جدید لیبی به ریاست فتحی پاشاغا پنج‌شنبه گذشته در طبرق در برابر پارلمان سوگند یاد کرد.

پاشاغا طی سخنرانی خود در پارلمان گفت: ما با تمام توان برای حمایت از روند انتخابات مطابق با مکانیسم‌های قانون اساسی تلاش خواهیم کرد.

عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی گفته است که قدرت را به دولت جدید تحویل نخواهد داد بلکه آن را به یک دولت منتخب، یعنی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آتی تحویل خواهد داد.

استعفای ۲ وزیر دولت وحدت لیبی و تعهد به واگذاری قدرت به دولت جدید