درس‌ عبرت جنگ اوکراین؛ بمب و موشک اسرائیل را نجات نمی‌دهد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی نوشت که اعتماد و اتکای رژیم صهیونیستی بر گسترش قدرت نظامی منجر به محافظت از این رژیم و جایگاه بین المللی آن نخواهد شد.

در این تحلیل با اشاره به اینکه جنگ اوکراین می‌تواند به راست گرایان اسرائیل درس بدهد آمده است: اسرائیل بدون حمایت‌های غرب هیچ است و اگر این حمایت‌ها نبود این رژیم سال‌ها پیش از روی زمین محو می‌شد. بنابراین بمب ها از اسرائیل محافظت نمی کنند بلکه جایگاه بین المللی شبیه به جایگاه ابرقدرت ها که اسرائیل برای خودش ایجاد کرده باعث شده است که ترس در دل نصف کشورهای جهان بیندازد.

در این تحلیل آمده است: به همین دلیل اسرائیل باید از جنگ اوکراین درس عبرت بگیرد و به قدرت نظامی اکتفا نکند. هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند پیروز شود بلکه نیاز به جایگاه بین المللی قدرتمند دارد و این امر با توسعه پهپادهای بمب افکن محقق نمی‌شود.

نویسنده در ادامه با انتقاد از رویکرد رژیم صهیونیستی در اعتقاد افسانه‌ای به قدرت نظامی و باور این رژیم به اینکه “اگر ارتش نبود ما اکنون در دریا بودیم” نوشت: این یک باور گمراه کننده است و علیرغم نیاز به قدرت نظامی، اگر جامعه بین المللی نبود اسرائیل از بین می‌رفت.

در بخشی از این تحلیل آمده است: قدرت نظامی اسرائیل به طور کامل به کمک‌های آمریکا وابسته است و این رژیم بدون آمریکا حتی یک روز دوام نمی‌آورد، اگر آمریکا از دادن یک پیچ و مهره به اسرائیل ممانعت کند تمام ابزارهای جنگی آن تعطیل خواهد شد. اساس قدرت اسرائیل درپی جایگاه ویژه ای است که برای خود ایجاد کرد و همین مساله باعث شد که جهان از اسرائیل بترسد و در برابر فعالیت‌ها و اقدامات وقیحانه آن سکوت کند. این سکوت به دلیل نیروگاه هسته‌ای دیمونا نیست بلکه به دلیل فاجعه و احساس گناهی است که جهان دارد و اسرائیل می‌داند که چگونه از این امر در راستای منافع خودش استفاده کند. حمایت موسسه یهودیان درکنار حمایت های بی اندازه واشنگتن از اسرائیل، جایگاه و قدرت  بین المللی کنونی را به این رژیم داده است.

نویسنده در این تحلیل تاکید می‌کند که اگر رژیم صهیونیستی به اعتماد و اتکای خود به قدرت نظامی ادامه دهد، جایگاهش از بین خواهد رفت و حفظ این جایگاه وابسته به همکاری با جامعه بین المللی است نه پشت کردن به آن.

در این تحلیل همچنین آمده است که بالاخره در یکی از روزها، جهان از رفتارهای وقیحانه اسرائیل خسته خواهد شد و این روز نزدیک است.

نویسنده در پایان آورده است که جنگ اوکراین می‌توانست فرصتی برای تفکر متفاوت اسرائیلی‌ها باشد و از این طریق متوجه می شدند که بدون حمایت‌های جهان، بقا امکان پذیر نیست، همچنین مخالفت کردن با تصمیمات جهانی و از دور تماشا کردن فجایع نمی‌تواند حمایت‌های جهانی را به همراه داشته باشد.

درس‌ عبرت جنگ اوکراین؛ بمب و موشک اسرائیل را نجات نمی‌دهد