صدور مجوز‌های صادراتی دارو ۳۰ درصد رشد داشته است

باشگاه خبرنگاران جوان :

حمیدرضا اینانلو گفت: با فعال شدن شورای سیاستگذاری صادرات در سازمان غذا و دارو، صدور مجوز‌های صادراتی رشدی معادل ۳۰ درصد داشته است. پیش بینی نیاز‌ها در سامانه‌های این سازمان دقیق‌تر شده و به شرکت‌های دانش بنیان برای تولید اعلام می‌شود.

شرکت‌های دانش بنیان ابتدا باید بتوانند دارو‌های داخل فهرست رسمی موجود دارو‌ها را تولید کنند تا بتوانند در مرحله بعد صادرات انجام دهند. هرچند منع قانونی برای اجازه صادرات دارو‌هایی که در فهرست نیستند، وجود ندارد.

به گفته مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همه باید کمک کنند دارو‌های تولید ایران به کشور‌های هدفِ صادرات رسوخ کند که این باعث می‌شود دارو جای خود را در سبد صادراتی و آن کشور باز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

صدور مجوز‌های صادراتی دارو ۳۰ درصد رشد داشته است