جمع‌آوری قلم‌های انسولین وارداتی یک شرکت دارویی

باشگاه خبرنگاران جوان :

در نامه حمید اینانلو، مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، با عطف به گزارش های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران و داروخانه های دانشکده داروسازی مبنی بر مشاهده قلم آپیدرا در بسته بندی فرآورده های توورپید وارداتی با سری ساخت KR76B63 و تاریخ انقضاء 2023/1 در بیمارستان های ضیاییان و شریعتی منقضی اعلام شده و مصرف آن با توجه به مخاطرات استفاده اشتباه از قلم های انسولین مذکور تا روشن شدن نتیجه بررسی توزیع و فروش محموله وارداتی مرتبط به فوریت متوقف شد.

این دارو از سوی شرکت فوریتی یارا طب خاورمیانه به کشور وارد شده بود.

 

جمع‌آوری قلم‌های انسولین وارداتی یک شرکت دارویی

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

جمع‌آوری قلم‌های انسولین وارداتی یک شرکت دارویی