مشارکت اکثر پزشکان در طرح نسخه نویسی الکترونیکی

باشگاه خبرنگاران جوان :

 

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان سلامت ایران گفت:در حال حاضر حدود ۸۵ درصد پزشکان در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی مشارکت دارند.

او می گوید: عمده کسانی که طرح نسخه الکترونیکی را انجام نمی‌دهند، پزشکانی محسوب می‌شوند که طرف قرارداد با بیمه‌ها نیستند.حدود ۱۵ درصد پزشکان اجرای نسخه‌‌نویسی الکترونیکی را انجام نمی‌دهند.

معاون بیمه و خدمات سازمان سلامت ایران گفت:اجرای نسخه الکترونیکی بعد از برنامه ششم توسعه در سال ۹۶ تکلیف شد و سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ به صورت تدریجی در سطح کشور نسخه الکترونیک را آغاز کرد. قسمت عمده کار را در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیگیری کردیم تا اینکه در دی ماه این مسئله اجرایی شد و سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به پذیرش نسخ الکترونیک شدند.

او می‌گوید: ارزیابی ما از این طرح مثبت است به طوری که ۱۶ هزار پزشک در کشور در شرایط فعلی نسخه‌نویسی می‌کنند. ۸۵ درصد پزشکان در این طرح مشارکت می کنند که آمار قابل قبولی است.

به گفته رضایی۲/۳ پزشکان در بخش خصوصی و۱/۳پزشکان در بخش‌های دولتی نسخه‌نویسی الکترونیکی می کنند، این آمار قابل قبول است.عمده کسانی که وارد این نسخه نویسی الکترونیک نشده اند پزشکانی هستند که طرف قرارداد با بیمه ها نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

مشارکت اکثر پزشکان در طرح نسخه نویسی الکترونیکی