تمدید مهلت نام نویسی در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان :

 مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به درخواست داوطلبان، زمان نام نویسی و ویرایش فرم نام نویسی در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی از از شنبه ۲۰ فروردین آغاز می شود و داوطلبان تا دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ فرصت دارند در آزمون نام نویسی کرده و یا فرم های نام نویسی خود را در صورت نیاز ویرایش کنند.

چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/08/04/2022/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87/