تعرفه گذاری خدمات پرستاری طبق توافقات قبلی اجرا می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: در این فضا احتمال بروز برخی مشکلات وجود دارد که در صورت برطرف نکردن آنها ممکن است این نوع از مشکلات در آینده افزایش پیدا کند.

او معتقد است در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای سال‌های آتی با مسائلی از جمله تامین منابع کامل اجرای این قانون روبه روبرو هستیم و  تلاش می‌کنیم با انتقال منابع این قانون به محل سرانه مانند تعرفه‌های پزشکی مشکل را برطرف کنیم.

پاکمهر می‌گوید: به تازگی پیشنهاداتی در زمینه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، طرحی، ۸۹ روزه و… از طرف کمیسیون بهداشت و درمان با ستاد ملی کرونا مکاتبه شده است و با توجه به شرایط کرونایی و فعالیت این نیرو‌ها در این بحران نیرو‌های غیر رسمی تبدیل وضعیت شوند تا این موضوع حل شود.

بعد از سالیان متوالی تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شد اما خبرهایی مبنی بر حذف بودجه تعرفه گذاری نیز در کنار آنها شنیده شد. 

به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تبدیل وضعیت نیرو‌های مدافع سلامت، پرستاری و سایر مطالبات مانند فوق العاده‌ها از ستاد ملی کرونا پیگیری شده و منتظر نتیجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/13/03/2022/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa/