مجوز تست انسانی واکسن mRNA ایرانی کرونا صادر نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان :

سعید بیرودیان می‌گوید: طرح‌های ارسالی سازمان غذا و دارو که مرتبط با واکسن کروناست، با قید فوریت مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت تأیید در جلسات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، کد اخلاق صادر می‌شود.

پس از صدور کد اخلاق، طرح برای صدور مجوزهای لازم جهت آغاز کارآزمایی بالینی و نظارت‌های مربوطه به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود.

تاکنون واکسن‌های کوو ایران برکت، پاستوکووک، اسپایکوژن، رازی کووپارس، فخرا و نورا کد اخلاق برای انجام کارآزمایی بالینی را اخذ کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

مجوز تست انسانی واکسن mRNA ایرانی کرونا صادر نشده است