افزایش ۱۰ درصدی میانگین سنی جمعیت کشور

باشگاه خبرنگاران جوان :

حیدری معاون وزیر بهداشت گفت: میانگین سنی جمعیت در ۴۰ سال گذشته، ۱۰ سال افزایش یافته و نرخ رشد باروری هم به ۱.۶۵ رسیده است.

او می‌گوید: بسته شدن پنجره جمعیتی به معنای از دست رفتن فرصت توسعه کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

افزایش ۱۰ درصدی میانگین سنی جمعیت کشور