آمار نهایی مرتبط با چهارشنبه پایان سال مرکز اورژانس تهران

باشگاه خبرنگاران جوان :

مرکز اورژانس تهران آخرین آمار نهایی آسیب دیدگان چهارشنبه سوری آخر سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ لغایت ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

تعداد مددجو: ۱۴۰

انتقال به بیمارستان: ۸۵

فوتی: یک

درمان در محل: ۵۴

بیمارستان: امام حسین (ع) ۵ مورد/ امام خمینی (ره) ۷ مورد / امام سجاد (ع) ناجا یک مورد / بهارلو ۳ مورد/ حضرت رسول یک مورد/ طرفه یک مورد/ شهید سردار سلیمانی ۷ مورد/ شهدای تجریش یک مورد/ شهدای هفتم تیر ری ۶ مورد/ شهدای یافت آباد ۲۶ مورد/ شهید مطهری ۱۱ مورد/ فارابی ۱۲ مورد/ فیروزگر یک مورد/ لقمان حکیم ۲ مورد/ ولیعصر (عج) ناجا یک مورد

افراد آسیب دیده:

استفاده کننده: ۸۹

نیروی امدادی: صفر

عابر: ۴۶

نوع آسیب:

آسیب چشمی: ۲۶

سوختگی: ۵۴

قطع عضو: ۵

سایر:۵۵

جنسیت:

آقا: ۱۱۸

خانم: ۲۲

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

آمار نهایی مرتبط با چهارشنبه پایان سال مرکز اورژانس تهران