کاهش ذخایر خونی پایتخت و فراخوان تهرانی‌ها/ اعلام ساعت کار مراکز فعال اهدای خون تهران در نوروز

باشگاه خبرنگاران جوان :

ساعت کار مراکز اهدای خون تهران به شرح زیر است:

مرکز وصال شیرازی: ۲۹ اسفند تا پایان نوروز (۸ تا ۲۰:۳۰)

مراکز اهدای خون شهرری، تهرانپارس و ستاری:
١ تا ١٢ فروردین (۹ صبح تا ۱۶)

۲ مرکز اهدای خون محله پیروزی و شهریار:
١ تا ١١ فروردین به جز ۵ فروردین(۹ صبح تا ۱۶)

مراکز اهدای خون صدر و شهرستان ورامین:
از ۶ تا ١١ فروردین (۹ صبح تا ۱۶)

ساعت کار مراکز فعال اهدای خون تهران در نوروز

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

کاهش ذخایر خونی پایتخت و فراخوان تهرانی‌ها/ اعلام ساعت کار مراکز فعال اهدای خون تهران در نوروز