فروش بلیت سینما و امکان اقامت مسافران به شرط واکسیناسیون

باشگاه خبرنگاران جوان :

عباس شیراوژن گفت: عادی انگاری ممکن است منجر به افزایش مجدد بیماری در کشور شود؛ بنابراین بر «نه هراس، نه عادی انگاری» در این جلسه تاکید شد.

در ستاد ملی مقابله کرونا بر ضرورت آمادگی تیم‌های واکنش سریع وزارت بهداشت برای کمک رسانی به نقاط مختلف کشور در ایام پیش رو و موج‌های احتمالی بعدی کرونا تاکید کرد.
همچنین در سفر‌های خارجی، علاوه بر کنترل دو دز واکسن، آزمایش منفی هم لازم است.

در این جلسه همچنین بر اهمیت آموزش حضوری مدارس و دانشگاه‌ها و جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی و آموزشی تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

فروش بلیت سینما و امکان اقامت مسافران به شرط واکسیناسیون