همراه داشتن کارت واکسن در سفر‌های نوروزی لازم نیست

باشگاه خبرنگاران جوان :

به گفته پناهی بهترین فرصت برای تزریق واکسن، زمانی است که پیک کرونا وجود نداشته باشد. فرم قالب اومیکرون، BA۱ است. اما اخیرا مواردی از BA۲ و BA۳ هم در کشور شناسایی شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: همراه داشتن کارت واکسن در سفر‌های نوروزی لازم نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

همراه داشتن کارت واکسن در سفر‌های نوروزی لازم نیست