بحران نیروی انسانی و تجهیزات در شبکه بهداشت کشور

باشگاه خبرنگاران جوان :

باقری لنکرانی گفت: شبکه بهداشتی ایران در حوزه روستایی به عنوان نقطه قوت نظام بهداشت با بحران پرسنلی، ساختمان و حتی تجهیزات پزشکی رو به روست

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در برنامه میز اقتصاد به مناسب روز جهانی بهداشت گفت: در شهر‌ها از ابتدا شبکه بهداشت نفوذی در شهر‌ها نداشت، باید الگوی جدید برای شبکه بهداشت طراحی کنیم.

اولویت قراردادن پزشکی خانواده، نظام ارجاع و استفاده از کارکنان چند پیشه سه راهبردی است که کامران باقری لنکرانی به عنوان یکی از وزرای اسبق بهداشت و محقق سیاست‌گذاری حوزه سلامت آن را لازمه احیای شبکه بهداشتی کشور می‌داند.

در دنیا نسبت بودجه درمان به بهداشت نسبت ٨٠ به ٢٠ است.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در ایران گاهی بودجه ٨ تا ١٠ درصد بوده؛ اما همین رقم هم تخصیص پیدا نکرده است.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شکاف بودجه بهداشت و درمان در سال ١۴٠١ نسبت به گذشته بیشتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

بحران نیروی انسانی و تجهیزات در شبکه بهداشت کشور