میزان ذخایر خون کشور باید افزایش یابد

باشگاه خبرنگاران جوان :

جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور گفت: ظرفیت اهدای خون بالاتر از این حرف‌ها است و باید این پتانسیل در کشور افزایش پیدا کند. معتقدم که میزان ذخیره خون خوب و مناسب باید به حداقل ده روز برسد.

با کمک خیرین سردخانه باید میزان دسترسی مردم به مراکز انتقال خون افزایش پیدا کند و سعی کرده حتی در روستا‌ها مراکز انتقال خون را ایجاد کنیم.

او متذکر شد که در طول سال گذشته سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۲۲۹ واحد خون و فراورده‌های خونی در بین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور توزیع شده است. میزان اهدای خون در مراکز اقماری در سال ۱۴٠٠ در حدود یک میلیون و ۸۵۶ هزار و ۷۹٠ واحد خون و فرآورده‌های خونی بوده است.

او می‌گوید که در سال گذشته گروه خونی o مثبت بیشترین گروه بوده که در بین بیمارستان‌ها و نراکز درمانی توزیع شده است و روه خونی AB منفی کمترین گروه خونی نیز بوده است.

جمالی اعلام کرد که در طول سال گذشته ۲۳۳ هزار و ۲۲۲ واحد خون و فرآورده‌های خونی به پایگاه‌های خارج از استان ارسال شده است. در سال گذشته دو میلیون و ۵۲٠ هزار و ۳۳٠ نفر به مراکز انتقال خون کشور مراجعه کرده که دو میلیون و ۳۴هزار و ۷۸۶ اهدای خون در سراسر کشور انجام شده است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور اضافه کرد که شاخص اهدای خون بانوان در سال گذشته ۴/۴۴ است که باید کار فرهنگی بیشتری در این زمینه انجام شود. شاخص اهدای خون افراد مستمر در سال ۱۴٠٠ در حدود ۵۵/٠۷ است و شاخص اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت به طور کلی در کشور در حدود ۲۴/۲۱ است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/08/04/2022/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%ae%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af/