احتمال اجرایی سازی کامل نسخه الکترونیک تا پایان سال

باشگاه خبرنگاران جوان :

کریمی گفت: یکسان سازی درگاه‌های نسخه نویسی از پروژه‌های ملی و افتخار آفرین ایران است و طی ۴ ماه گذشته سرعت مناسبی را طی کرده است.

قطعا بالای ۹۰ درصد از نسخه‌های سلامت به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته اند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: باید در وزارت بهداشت بحث سیاست گذاری را انجام دهیم و سپس بحث اپراتوری را برای شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهیم؛ چرا که آن‌ها در رقابت‌های با یکدیگر حتما می‌توانند پنل‌های کاربرپسندتری فراهم کنند.

در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها صورت را تبدیل به نسخه می‌کنند و بحث وارد شدن بیمه‌ها با قانون بودجه ۱۴۰۱ خیلی موضوعات را شفاف‌تر کرده و وظیفه دستگاه‌های مختلف را مشخص کرده است.

کریمی بیان کرد: اجرای کامل نسخه الکترونیک فرایندی است که احتمال دارد تا پایان سال به آن دست یابیم.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

احتمال اجرایی سازی کامل نسخه الکترونیک تا پایان سال