نظارت بر خدمات پزشکی و رعایت تعرفه‌ها بیشتر می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: نظارت بر خدمات پزشکی و رعایت تعرفه‌ها افزایش می‌یابد. در دولت سیزدهم اصلی‌ترین مبنا برقراری عدالت بوده و حمایت از قشر محروم و مستضعف در اولویت‌های کاری خواهد بود.

او می گوید: نظارت‌ها باید به قدری دقیق و نتیجه‌گرا باشد که وقتی قشر مستضعف برای درمان به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند با مشکلاتی نظیر دریافت مبلغ مازاد بر تعرفه مواجه نشوند.

حیدری گفت: پاسخگویی به مطالبات چندین سال گذشته در عرض چند ماه امکان پذیر نیست. اما اقدامات لازم شروع شده و تعرفه‌ها در حال اصلاح هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/24/03/2022/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d9%87%d8%a7/