امروزه “دانش بنیان” شدن برای ما یک تکلیف شرعی است

باشگاه خبرنگاران جوان :

بهرام عین اللهی، گفت: برای دانش بنیان شد باید از مراکز تحقیقاتی کاربردی‌تر استفاده کنیم.

رهبر انقلاب در امسال را سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کردند.

وزیر بهداشت  همچنین در واکنش به افزایش سفرهای نوروزی و حوادث جاده ای گفت: با هوشمند کردن اورژانس‌ها هر اتفاقی در هر نقطه از کشور رخ دهد، اورژانس سریعا مطلع می‌شود. امسال علیرغم اینکه حوادث ترافیکی افزایش پیدا کرده، تلفات از سال‌های قبل کمتر است و دلیل این است که سیستم اورژانس‌ها توسعه پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/27/03/2022/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%aa%da%a9%d9%84/