فارغ التحصیلی ۶٠ هزار نفر در رشته بهداشت حرفه‌ای

باشگاه خبرنگاران جوان :

حسن اصیلیان رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران گفت: بهداشت حرفه‌ای به نوعی حافظ سلامت کارگران و شاغلان فعال در کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی است. در حال حاضر بین ۵٠ تا ۶٠ هزار فارغ التحصیل در رشته بهداشت حرفه‌ای در کشور داریم.

رئیس انجمن بهداشت حرفه‌ای ایران اعلام کرد که عدم رعایت ایمنی منجر به بروز حادثه در کارگاه‌ها و کارخانجات خواهد شد. یکی از اهداف بهداشت حرفه‌ای ارتقای سلامت کارگران است. عدم رعایت ایمنی در بین کارگران و مشاغل سبب شده تا ان‌ها مبتلا به بیماری‌های نا علاج شوند و این موضوع و نقصان تا اخر عمر گریبان ان‌ها خواهد ماند.

اصیلیان متذکر شد که با پیشگیری می‌توان صیانت لازم از نیرو‌ها در محل کار در برابر صدمات و اسیب‌های مختلف شغلی را ایجاد کرد. اجرای برنامه‌های مدیریت هوشمند و فردی در حوزه ایمنی منجر شده کارگر و افراد شاغل در کارگاه‌های صنعتی سالم بمانند و عمر مفید بیشتری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

فارغ التحصیلی ۶٠ هزار نفر در رشته بهداشت حرفه‌ای