نشست غیررسمی مجلس درباره طرح شفافیت آرا

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست غیررسمی مجلس دقایقی قبل آغاز شد.

بناست تا در این جلسه طرح شفافیت آرا نمایندگان که در دستور کار مجلس قرار گرفته مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در مورد این دستور کار و دیگر دستور کارهای مجلس مباحثی مطرح شود.


https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b1/