تدوین برنامه بلند مدت و کوتاه مدت برای تولید و صادرات در مناطق آزاد ضروری است

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه شنبه شب تشکیل شد وضعیت مناطق آزاد و ویژه تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری برنامه های پیشنهادی برای بهبود شرایط تولید در این مناطق را مطرح کرد و اعضای ستاد اقتصادی دولت با رویکرد جدید در تبدیل این مناطق از واردات به صادرات محوری موافقت کردند.

در چارچوب رویکرد جدید دولت مقرر شد در دو برنامه بلند مدت و کوتاه مدت مناطق آزاد و ویژه تجاری کشور  از وضعیت واردات محوری به تولید و صادرات محوری تبدیل شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری موظف شدند مقررات را به گونه ای تنظیم و اصلاح کنند تا اهداف دولت در زمینه صادراتی شدن این مناطق تحقق یابد.


https://dailies.ir/09/03/2022/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa/