آمریکا برای فروش تسلیحات خود به ایجادناامنی و بحران‌آفرینی نیاز دارد

خبرگزاری فارس :

 

جعفر قادری نماینده مردم  شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نحوه عملکرد رژیم حاکم بر آمریکا گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند، رژیم حاکم بر آمریکا یک رژیم مافیایی است و همواره منافع خود را در ایجاد تنش در مناطق مختلف می‌بیند و حیات و منفعت این رژیم استعماری و تمامیت‌خواه در ایجاد ناامنی است.

وی افزود: در آمریکا این کارتل‌های سیاسی و اقتصادی هستند که تصمیم‌گیر اصلی هستند و در واقع هیأت حاکمه آمریکا خود صاحب این کارتل‌های اقتصادی‌اند.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: رژیم حاکم بر آمریکا برای فروش تسلیحات خود همواره به دنبال ایجاد ناامنی و بحران‌آفرینی در نقاط مختلف است تا سلاح‌های خود را به فروش برساند.

قادری خاطرنشان کرد: در اوکراین هم آنچه که امروز شاهد آن هستیم نتیجه تنش‌آفرینی توسط آمریکاست که همواره سعی دارد در کشورهای این منطقه با ایجاد انقلاب‌های رنگی، رژیم‌های وابسته به خود را روی کار آورد.

وی افزود: آمریکا هیچ‌گاه به فکر ملت‌ها و حتی سردمداران کشورهای وابسته به خود نیست و حمایت‌های ظاهری آن در شرایط عادی، در شرایط اضطرار قطع می‌شود و فقط در جایی حضور می‌یابد که منافعش اقتضا کند.


آمریکا برای فروش تسلیحات خود به ایجادناامنی و بحران‌آفرینی نیاز دارد