بایدن جنگ روانی را دنبال می کند چون کنگره مخالف توافق است

خبرگزاری فارس :

 

حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به فضاسازی آمریکایی‌ها برای مقصر جلوه دادن ایران و روسیه در به موفقیت نرسیدن مذاکرات تاکنون، اظهار داشت: آمریکایی‌ها یک جنگ روانی را آغاز کرده‌اند که از همین ابتدا به لحاظ اینکه هم کنگره و هم سنای آمریکا مخالف توافق بایدن با ایران هست بتوانند از زیر بار تعهدات در آینده شانه خالی کنند و به دنبال این هستند که ایران و عواملی چون روسیه را مقصر نشان دهند در حالی که شرایط اولیه ایران برای بازگشت آمریکا به برجام برداشته شدن تحریم‌هاست.

 وی افزود: آمریکایی‌ها برای ورود به برجام به دنبال این هستند که در آینده از مکانیزم ماشه استفاده کنند و از الان برای بهره گیری از این امتیاز برنامه‌ریزی می‌کنند.

کنعانی مقدم در خصوص توقیف نفتکش ایرانی آن هم در خلال مذاکرات وین اظهار داشت: این اقدامات نشان دهنده عدم صداقت آمریکایی‌ها در رفتارشان هست و به همین دلیل اعتماد کردن به آنها خطاست و ما باید در خصوص تعهدات آمریکا و تعهدات خودمان سیستم مرحله به مرحله را به کار بگیریم و در غیر این صورت نمی‌توانیم به آمریکایی ها اعتماد کنیم چون اگر از مواضع‌مان عقب‌نشینی کنیم معلوم نیست که آنها چند گام در راستای تعهداتشان بردارند.


https://dailies.ir/18/03/2022/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%da%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1/