حضور بی‌سابقه کودکان و نوجوانان در اینترنت پس از کرونا/ کاربران: فضای مجازی سامان‌دهی شود

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار ساماندهی فضای مجازی شده اند.

خبرنگار فارس برای اطلاع از جزئیات این مطالبه با سردبیر سوژه تماس گرفت.

سردبیر سوژه که مادری از تهران است به خبرنگار فارس، گفت: ساماندهی فضای مجازی یک اصل غیر قابل کتمان است.

وی ادامه داد: منظور از ساماندهی فضای مجازی برخورد با ولنگاری، کلاهبرداری ها و فیشینگ‌، قمار، محتواهای نامناسب، تصاویر مغایر با شأن جامعه اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است که در فضای مجازی به وفور شاهد آن هستیم.

وی گفت: فضای مجازی دچار ولنگاری بسیار است و این در شرایطی است که از زمان شیوع ویروس کرونا شاهد حضور بی سابقه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی هم هستیم.

این کاربر سامانه فارس من ادامه داد: از وقتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا آموزش ها مجازی شد، همه نوجوانان و کودکان با گوشی تلفن همراه درگیر شدند. در حالی که پیش از این اصلا این میزان استفاده از گوشی و وابستگی به گوشی بین ای قشر کم سن وجود نداشت.

وی اضافه کرد: امروز اینترنت حق کودک شده است و اگر برایشان اینترنت تهیه نکنیم گویا خطا و کم کاری کرده ایم.

سردبیر سوژه فارس من گفت: کودکان و نوجوانان در فضایی که دچار آسیب ها و آلودگی ها بسیار است حضور دارند و از سمت کلاهبرداری ها، فریب ها و خطرات تهدید می شوند و همچنین کاملا در فضایی به دور از سبک زندگی ایرانی اسلامی بزرگ می شوند.

وی تاکید کرد: اکنون که فضای مجازی دیگر مختص بزرگسالان نیست حداقل به دلیل حضور بی سابقه قشر کم سن جامعه در این فضا، باید فکری برای ضابطه مند و قانون مند کردن آن شود.

ت 50


حضور بی‌سابقه کودکان و نوجوانان در اینترنت پس از کرونا/ کاربران: فضای مجازی سامان‌دهی شود