تولید کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک در شیر برای مانع از فاسد شدن

باشگاه خبرنگاران جوان :

محدثه حاجی عبدالوهاب گفت: کیت‌های تشخیص سریع آنتی بیوتیک‌ها در شیر، یک روش سریع برای سنجش آلودگی نمونه‌های شیر به آنتیبیوتیک‌های دو گروه تتراسایکلین و بتالاکتام‌هاست.

این آزمایش می‌تواند در محل، برای کنترل روزانه یا در آزمایشگاه‌ها برای تجزیه و تحلیل مجموع‌های از نمونه‌های شیر استفاده شود. برای انجام این آزمایش نیازی به متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی نیست.

علاوه بر پتانسیل و لزوم استفاده از این محصول در دامداری‌ها، فروشگاه‌های عرضه محصولات لبنی سنتی و محل‌های جمع‌آوری شیر، این محصول در حال حاضر نیز در کارخانه‌های لبنی به صورت روزانه و به میزان زیادی استفاده می‌شود و در صورت استفاده نکردن از این محصول و وجود آنتیبیوتیک در شیر، فرآیند تولید محصولات تخمیری با چالش‌هایی مواجه  خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

https://dailies.ir/22/03/2022/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1/