نظامی متعلق به زبان فارسی است

خبرگزاری ایرنا :

علیرضا قزوه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، اظهار کرد: حکیم نظامی یکی از پنج شاعر بزرگ زبان فارسی است؛ اگر بخواهیم از بین صدها هزار شاعر زبان فارسی که بسیاری از آنان از شاعران شیرین سخن و مشاهیر زبان فارسی هستند، تنها پنج شاعر را انتخاب کنیم یکی از اینها قطعا نظامی است. در دوره میانه که دوره سبک عراقی باشد در سرزمین چین و ماچین تاثیر شعرهای نظامی و عظار را داریم.  

این شاعر تصریح کرد: دوره نظامی دوره ای است که شعر به زبان فارسی گفته می شود و در گنجه و شهرهای اطراف همه به زبان فارسی حرف می زنند و زبان فارسی را می فهمند. شاعر بزرگ گنجه به زبان فارسی شعر گفته است.  

قزوه توضیح داد: آثار نثر و نظم بیدل به صد هزار بیت می رسد و در این ابیات بیدلی که نسبش ترک است یک بیت ترکی ندارد. نظامی به زبان فارسی شعر گفته بارها ایران را ستوده و عالم را تن و ایران را قلب و دل جهان می داند.  

وی تصریح کرد: حکیم نظامی متعلق به زبان فارسی است و احترامی که به ایران گذاشته به هیچ جای دیگری نگذاشته است.  

این شاعر عنوان کرد: نظامی گنجوی متعلق به بشریت و زبان فارسی است، برخی می خواهند فرهنگ ما را به سود خود مصادره کنند، اما سرانجام شعر و زبان فارسی پیروز خواهد بود.  

نخستین جایزه حکیم نظامی به همت کمیسیون ملی یونسکو-ایران ۱۹ اسفند در تالار وحدت برگزار می شود.  

نظامی متعلق به زبان فارسی است