کرسی تحلیل تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در سند ۲۰۳۰

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی – ترویجی تحلیل تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در سند ۲۰۳۰ از منظر آیات و روایات از سوی معاونت پژوهش مرکز آموزش‌های غیر حضوری با همکاری مدیریت استان خراسان جنوبی در مدرسه الزهرا (س) شهرستان قائن به شیوه حضوری و در مرکز آموزش‌های غیر حضوری به شیوه برخط با سراسر کشور برگزار گردید.

در این نشست مریم زرگر استاد حوزه و طلبه فرهیخته پژوهشی مرکز آموزش‌های غیر حضوری به تبیین این موضوع پرداخت. و همچنین حجت الاسلام جواد اکبری مطلق استاد حوزه و دانشگاه، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به عنوان استاد داور و زهرا یوسفی، معاون پژوهش مرکز آموزش‌های غیر حضوری به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

زرگر با بیان این مطلب که سند ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط تعدادی از نمایندگان سازمان ملل به‌عنوان نقشه راه جامعه جهانی برای رسیدن به توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ تدوین شد، اظهار داشت: از نظر تدوین‌کنندگان، این سند راه‌های رسیدن به تساوی‌جنسیتی، رفع خشونت و تبعیض، بهداشت باروری، ایجاد فرصت برابر در آموزش، اشتغال، اقتصاد و توانمندسازی همه جانبه زنان است. اما ازآنجا که اسلام بر تمام ابعاد زندگی آحاد جامعه حاکم است و کامل‌ترین برنامه‌ها را برای تمام ابعاد زندگی بشر ارائه می‌دهد. قطعاً در مورد مسائل زنان هم، مفیدترین نظرات را مطرح می‌کند.

وی افزود: پژوهش‌های انجام شده در این عرصه از منظر آیات و روایات حاکی از این مسئله هست که بنا به نگرش اسلام، تساوی‌جنسیتی یا همان تشابه‌جنسیتی مردود است. هرچند که بعضی از وظایف و تکالیف زن و مرد که به انسانیّت آنها مربوط می‌شود مشترک است ولکن بعضی دیگر از وظایف و تکالیف آنها، منحصر به فطرت و آفرینش تکوینی هرکدام می‌باشد.

زرگر گفت: بعد از بررسی آیات و روایات با محتوای مرتبط در این سند، مشخص شد که معنای ارتکازی بعضی مفاهیم آن، از نظر غرب و اسلام یکسان نیست. چرا که بار فرهنگی هر کشور بر معنای دریافتی از واژه‌هایی مثل برابری جنسیتی، خانواده، تبعیض و… تأثیرگذار است. یکی از ضعف‌های اساسی سند این است که؛ معنای واحدی از این واژه‌ها ارائه نکرده است. محتوای سند در بعضی زمینه‌ها، تا حد کمی، با آیات و روایات هم‌سویی نسبی دارد؛ و در بعضی مسائل از پایه و اساس اختلاف نگرش در مبانی وجود دارد. درست یا غلط بودن گزاره‌های این سند، بسیار بااهمیت‌تر است چراکه تعیین نگرش دختران امروز جهان به بحث تساوی جنسیتی و… در سبک زندگی آنها تأثیر مستقیم خواهد داشت و به تبع آن، خانواده و جامعه هم تحت این تأثیر، قرار خواهد گرفت.

در ادامه اکبری مطلق ضمن تشکر از معاونت پژوهش مرکز آموزش‌های غیر حضوری به جهت توجه به پژوهش‌های ارزشمند دانش آموختگان خود، بیان داشت: مرکز آموزش‌های غیر حضوری با ارائه پژوهش‌ها و دستاوردهای ارزشمند طلاب خود در فضای کرسی‌های علمی، گامی مهم در ایجاد انگیزه‌ای مضاعف، ترغیب و تشویق بیشتر طلاب برای ورود به عرصه پژوهش برداشته است.

کرسی تحلیل تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در سند ۲۰۳۰