اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شدند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، در مجمع نوبت دوم هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند که با حضور ۱۶۰ تن از اعضا برگزار شد در نهایت مجمع به حدنصاب رسید و پس از نامزد شدن ۹ تن در هیات مدیره و سه تن در بخش بازرسی، اعضای هیات مدیره، اعضای جانشین، بازری و جانشین بازرسی این انجمن معرفی شدند.

پس از رأی‌گیری در نهایت پیروز کلانتری، مونا زاهد، شراره عطاری، رضا کتال و رضا عاطفی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علی شاه‌محمدی و رضا روشن‌قیاس به عنوان اعضای جانشین انتخاب شدند.

همچنین محمدصادق جعفری به عنوان بازرس و یلدا قشقایی به عنوان جانشین بازرس معرفی شدند.  

براساس نتیج رأی‌گیری، دو تن از نامزدهای بازرسی، رأی یکسان (۳۷) آوردند که بر پایه آیین‌نامه اداره کار، با قید قرعه اعضای اصلی و علی‌البدل بازرس انجمن برگزیده شدند.

https://dailies.ir/22/04/2022/%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/