ورود سازمان بازرسی به تخلفات شرکت واردکننده نهاده‌های دامی به کشور

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای پیگیری جدی تخلفات متعدد صورت گرفته یک شرکت در جریان واردات محموله نهاده‌های دامی به کشور، رئیس جمهور هم دستور پیگیری داد.

در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.


ورود سازمان بازرسی به تخلفات شرکت واردکننده نهاده‌های دامی به کشور