ماجرای مکاشفه آیت الله بهجت از حرکت ارواح به سوی خیرات

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، همواره این سوال مطرح است آیا اعمال و خیراتی که برای اموات انجام می‌دهیم به دستشان می‌رسد؟ افراد بسیاری دوست دارند بدانند رفتگانشان در چه وضعیتی هستند ولی راهی نمی‌شناسند که باید چه کار کنند؟

آیت الله حسن منفرد که از شاگردان شاخص مرحوم حضرت آیت الله بهجت است در ادامه پاسخ این سوالات را به همراه با نقل مکاشفه‌ای از استاد خویش بیان می‌کند که تقدیم مخاطبان می‌شود:

https://dailies.ir/27/04/2022/%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81%d9%87-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d9%88/