زمان فینال جام حذفی اعلام شد

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق،به گفته روشنک مسئول برگزاری جام حذفی فینال این دوره از رقابت های جام حذفی هفت اردیبهشت انجام خواهد شد. هرچند هنوز میزبان فینال جام حذفی هنوز مشخص نشده اما اولویت با شهرهایی است که در ۳-۲ فصل اخیر میزبان نبوده‌اند.

با این وجود هیئت رییسه سازمان لیگ پس از مرحله یک چهارم، میزبان را مشخص  می‌کند.

زمان فینال جام حذفی اعلام شد